Een van de kernconcepten van Brooderhood is de Minga, een Quechua-term die zijn oorsprong vindt in de Andes en verwijst naar een gezamenlijke inspanning om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan verschillende vormen aannemen. De Minga benadrukt ten alle tijde het belang van een gemeenschap om haar krachten te bundelen omwille van het collectief. De praktijk van Minga viert de natuur en de spirituele verbinding tussen mensen en natuur en herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om evenwicht te bewaren tussen viering en het hoofddoel van het werk dat gedaan moet worden. 
Tegelijkertijd door te experimenteren met het recyclen van oud brood verkennen we niet alleen nieuwe mogelijkheden voor duurzame energie, maar benadrukken we ook de dringende noodzaak van verandering in onze benadering van grondstoffen en hoe we omgaan met afval.
Samen dragen we bij aan een duurzame en inclusieve toekomst, één loaf brood tegelijk. Bekijk het filmpje van Open Rotterdam hier!

Dit vind je ook interessant:

Back to Top